ARCHITECT

PETER
VLAMINCK

Peter Vlaminck studeerde aan de vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur ugent en nam gelijklopend informeel deel aan de opleidingen en excursies van de campus Sint-Lucas Gent. De uiteenlopende invalshoek van deze twee opleidingen ligt aan de basis van zijn vorming. Na het schrijven van de eindejaar thesis ‘Minimal art en haar invloed op het moderne denken in Architectuur’ studeerde hij af in 1996. Tussen 1996 en 2004 werkte hij als projectarchitect in diverse architectenbureaus in Vlaanderen, waarna hij peter vlaminck architecture oprichtte. Hij maakte de bewuste keuze om binnen ‘het lelijkste land ter wereld’, particuliere opdrachten uit te werken waarbij de ‘ontmoeting’ tussen architect en bouwheer de hoeksteen vormt. Het online project ‘Locations’ toont een selectie van de eerste concrete resultaten hiervan. ‘Locations’ stelt vragen; over de digitale beeldcultuur, over bouwen en wonen, over de taak van de architect, over de poëtische kracht van ruimte, over het huis dat geborgen ligt in de ziel van zijn bewoners, over de waarheid als onverborgenheid van het zijnde. Vragen, gesteld vanuit het perspectief van het Kunstwerk.

NAVIG
ATE