DIGITAL DESIGNER

STEVE
WITHOUCK

Zelden krijgen we de vraag een website te bouwen die de gebruiker aanzet tot "vertragen". Net die vraag leek ons uitermate interessant.

Peter Vlaminck en Sander Buyck vormen een tandem. Een project krijgt vorm door de hand van Peter en wordt nadien geïnterpreteerd door Sander die op zijn beurt de ziel van het huis, de bewoners én de architect visualiseert.

Als bewoner kies je bewust een locatie - onze insteek en rode draad doorheen de website. Locaties zijn punten, verspreid over een landsdeel. Gestileerde "markers" geven die locaties weer.

Met respect voor de ruimte die de beelden van Sander vragen, stellen we elk project voor zonder "randanimatie". De beelden gebruiken het volledige canvas.

www.decoders.be

NAVIG
ATE